Zwolle Unlimited missie

Zwolle Unlimited is een festival van het verhaal. Storytelling staat in dit festival centraal: in verhalenvertellen, in straattheater, rootsmuziek, spoken word, performing poetry en singersongwriting.

A story is life in a nutshell

Verhalen zijn van groot belang voor mensen, voor de wereld en ook voor onze stad. Ze houden ons een spiegel voor en ze verbinden. Een goed verhaal slaat een brug tussen mensen van verschillende leeftijden, culturen en bevolkingsgroepen.

 

Vertelkunst verrijken en verdiepen

Het festival wordt gehouden in de toegankelijke, sfeervolle setting van de kades en pleinen aan de mooiste gracht van Zwolle. Zich bewust van haar leidende rol in storytelling wil Zwolle Unlimited op deze historische plek de vertelkunst verkennen, verrijken en verdiepen.

 

Multi-disciplinair

Zwolle Unlimited is met nadruk een producerend festival, waarvoor in de maanden vooraf met jonge artiesten gewerkt wordt aan multi-disciplinaire voorstellingen. Ook in de hoofdprogrammering wil het festival zowel vernieuwing en experiment als traditie laten zien.

 

Waarde van kunst

Als festival willen Zwolle Unlimited haar bezoekers de rol en waarde van kunst in hun leven laten ervaren. Een deel van onze voorstellingen wordt daarom berekend via waardebepaling achteraf. Bezoekers mogen zelf bepalen wat ze een voorstelling waard vinden. Via dit systeem bereiken we nog iets anders: het besef dat waarde voor elke persoon anders is. Zo wordt Zwolle Unlimited een festival voor iedereen.

Adres

Postadres Zwolle Unlimited (De Verhalenboot)

Pletterstraat 20
8011VG Zwolle