Storytelling

Geniet van grootheden uit de storytellingwereld. Nationale en internationale verhalenvertellers en jonge vertellers van het Vertellersgilde nemen verhalen mee voor jou. Van waargebeurde theatrale verhalen tot oeroude mythologie, van kinderverhalen tot stories waar je de rillingen van over je rug krijgt.

Storytelling in onze maatschappij

Verhalen en storytelling hebben de mens vergezeld vanaf zijn eerste stappen op de aarde. Verhalen zorgen voor begrip en herkenning. Storytelling, vaak gecombineerd met muziek, is van het moment dat de eerste twee mensen samen aan een vuurtje zaten, gebruikt als middel om elkaar te vermaken, om normen en waarden over te dragen, dilemma’s in het leven te verkennen, begrip te kweken voor andersdenkenden, om elkaar écht te leren kennen. Orale overleveringen van duizenden jaren oud, kunnen tot op de dag van vandaag een gevoelige snaar raken, inzicht geven, een blik werpen in de geschiedenis die het fundament vormt voor ons allen. Vertellen ligt aan de basis van het hedendaags theater en deelt een gezamenlijke oorsprong met het lied, de poëzie en spoken word, de journalistiek en geschiedschrijving.

Ontwikkeling in deze tijd

Storytelling is de afgelopen twintig jaar steeds belangrijker geworden in onze maatschappij. Ook buiten de theaterwereld wordt storytelling steeds vaker ingezet. Door maatschappelijke en culturele organisaties, in het bedrijfsleven, de marketing en ook door individuele burgers.

Uitgangspunt voor programmering 

Je vindt storytelling bij de verhalenvertellers die van heinde en verre naar ons festival komen en die op theatrale wijze een verhaal vertellen, met niets meer dan zichzelf en soms een eenvoudig decor. Het is een orale podiumkunst. De luisteraars hangen aan hun lippen en de verhalenverteller weet met beeldrijke taal in ieders hoofd een eigen verhaal te toveren. Maar ook theatermakers, straattheaterartiesten, songwriters, spoken word-artiesten, en zelfs ook dansers gebruiken het verhaal om hun voorstelling of lied inhoud en betekenis te geven. Een voorstelling zonder verhaal is een leeg kunstje. Een voorstelling op basis van een goed verhaal kan mensen betoveren, ontroeren, laten huilen en lachen, boos laten worden.

Het verhaal in elke show 

Daarom kiest Zwolle Unlimited altijd voor voorstellingen en concerten waarin storytelling een belangrijke rol speelt. Zwolle Unlimited besteedt veel tijd en energie aan het opleiden van een nieuwe generatie verhalenvertellers. Dat doet zij in samenwerking met het Vertellersgilde van Productiehuis De Verhalenboot. Hierbinnen worden jonge vertellers vanaf 12 jaar oud opgeleid door pure praktijkscholing via het leerling-gezel-meester-principe.

STRAATTHEATER

MUZIEK

ROUTES

WORKSHOPS

Adres

Postadres Zwolle Unlimited (De Verhalenboot)

Pletterstraat 20
8011VG Zwolle